Echografie van de abdominale aorta

Klinische informatie

Vergelijking

Bevindingen
Abdominale aorta

Aa. iliacae communes

Nieren

Vrij vocht

Conclusie